Side Logo
VIP 1
VIP 2
VIP 3
VIP 4
VIP 5
VIP 6
VIP 7
VIP 8
VIP 9
VIP 10
VIP 1
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 1
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 0.50%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.40%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.40%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) -
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT -
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 200,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT -
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN -
VÉ KỲ NGHỈ -
LÊN CẤP -
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN -
VIP 2
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 2
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 0.55%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.45%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.45%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) 200,000 đồng
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 200,000 đồng
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 250,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN -
VÉ KỲ NGHỈ -
LÊN CẤP Tiền gửi tích lũy 20,000,000 đồng trở lên trong một ngày
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN Tích lũy 200,000,000 doanh thu (mỗi tháng)
VIP 3
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 3
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 0.60%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.50%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.50%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) 400,000 đồng
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 400,000 đồng
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 300,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN -
VÉ KỲ NGHỈ -
LÊN CẤP Tiền gửi tích lũy 50,000,000 đồng trở lên trong một ngày
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN Tích lũy 350,000,000 doanh thu (mỗi tháng)
VIP 4
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 4
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 0.65%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.55%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.55%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) 600,000 đồng
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 600,000 đồng
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 350,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN -
VÉ KỲ NGHỈ -
LÊN CẤP Tiền gửi tích lũy 80,000,000 đồng trở lên trong một ngày
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN Tích lũy 500,000,000 doanh thu (mỗi tháng)
VIP 5
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 5
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 0.70%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.60%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.60%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) 800,000 đồng
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 800,000 đồng
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 400,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN ✔️
VÉ KỲ NGHỈ -
LÊN CẤP Tiền gửi tích lũy 120,000,000 đồng trở lên trong một ngày
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN Tích lũy 650,000,000 doanh thu (mỗi tháng)
VIP 6
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 6
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 0.75%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.65%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.65%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) 1,000,000 đồng
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 1,000,000 đồng
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 450,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN ✔️
VÉ KỲ NGHỈ -
LÊN CẤP Tiền gửi tích lũy 150,000,000 đồng trở lên trong một ngày
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN Tích lũy 800,000,000 doanh thu (mỗi tháng)
VIP 7
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 7
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 0.80%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.70%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.70%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) 1,200,000 đồng
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 1,200,000 đồng
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 500,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN ✔️
VÉ KỲ NGHỈ -
LÊN CẤP Tiền gửi tích lũy 180,000,000 đồng trở lên trong một ngày
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN Tích lũy 950,000,000 doanh thu (mỗi tháng)
VIP 8
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 8
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 0.85%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.75%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.75%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) 1,400,000 đồng
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 1,400,000 đồng
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 600,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN ✔️
VÉ KỲ NGHỈ ✔️
LÊN CẤP Tiền gửi tích lũy 210,000,000 đồng trở lên trong một ngày
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN Tích lũy 1,100,000,000 doanh thu (mỗi tháng)
VIP 9
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 9
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 0.90%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.80%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.80%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) 1,600,000 đồng
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 1,600,000 đồng
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 650,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN ✔️
VÉ KỲ NGHỈ ✔️
LÊN CẤP Tiền gửi tích lũy 240,000,000 đồng trở lên trong một ngày
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN Tích lũy 1,250,000,000 doanh thu (mỗi tháng)
VIP 10
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 10
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 1.00%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.90%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.90%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 2,000,000 đồng
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 700,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN ✔️
VÉ KỲ NGHỈ ✔️
LÊN CẤP Tiền gửi tích lũy 270,000,000 đồng trở lên trong một ngày
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN Tích lũy 1,400,000,000 doanh thu (mỗi tháng)
Lưu ý 1. Thành viên cần hoàn thành tiến độ (Gửi tiền) và (Rút tiền) đang hiển thị, chỉ có thể nâng cấp vào ngày hôm sau
2. Cấp VIP8, VIP9 và VIP10 sẽ không được tự động nâng cấp

THỂ THAO

LIVE CASINO

SLOTS

CHỌI GÀ

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI K9WIN

- GIẤC MƠ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC -